040 - 720 02 06

STRAFRECHT

Als u wordt aangehouden door de politie, is uw advocaat uw enige vriend. De politie is verplicht u te informeren over uw recht op bijstand van een advocaat direct na uw aanhouding. Vóór uw verhoor als verdachte krijgt u advies op het politiebureau van een advocaat. Deze advocaat is vervolgens ook aanwezig tijdens het politieverhoor. Dat is voor Marie-José dagelijkse kost. Zij helpt verdachten op het politiebureau en houdt contact met het thuisfront.

Als u gedagvaard bent in een strafzaak, belt u Marie-José dan direct. Zij zal met u de mogelijkheden en valkuilen in kaart brengen om u zo optimaal en doeltreffend mogelijk te verdedigen in de rechtszaal.

Hetzelfde geldt wanneer u wordt uitgenodigd voor een TOM-zitting (Taakstraf Openbaar Ministerie) of een strafbeschikking ontvangt. Het Openbaar Ministerie kiest steeds vaker voor deze weg. Hierdoor wordt uw recht op een onafhankelijke en onpartijdige rechter doorkruist terwijl de gevolgen hetzelfde kunnen zijn als in een dagvaaringprocedure.

Bent u op zoek naar een betrouwbare strafrecht advocaat in de regio Eindhoven? Dan bent u bij MJBeukers Strafrechtadvocaat aan het juiste adres. Marie-José Beukers heeft ruime ervaring binnen het strafrecht.

JEUGDRECHT

Marie-José staat minderjarigen bij die worden geconfronteerd met een verzoek tot gesloten uithuisplaatsing. Bij deze procedure heeft de minderjarige recht op kosteloze bijstand door een gespecialiseerde advocaat in het jeugdrecht. Marie-José is specialist en heeft een jarenlange ervaring met dit soort procedures. Zij weet hoe groot de impact is.  Samen met de minderjarige bereidt Marie-José de zaak zorgvuldig voor. Tijdens de zitting op de rechtbank zit zij naast de minderjarige om de wens van het kind naar voren te brengen waarbij zij de belangen van de minderjarige nooit uit het oog verliest.

JEUGDSTRAFRECHT

Als je minderjarig bent kan het zijn dat je met politie/justitie te maken krijgt. Je valt dan onder het jeugdstrafrecht. Dergelijke strafzaken hebben veel raakvlakken met ‘volwassenen strafrecht’, maar het is tegelijkertijd ook een heel andere tak van sport. Zo is het jeugdstrafrecht met name bedoeld om de jeugdige verdachte ‘op te voeden’. Bij dit soort strafzaken zijn daarom veel andere instanties betrokken zoals de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg en de Jeugdreclassering. Marie-José heeft in jeugdstrafzaken vaak constructief contact met de betrokken partijen.

Marie-José staat de minderjarige verdachte met raad en daad bij vanaf het moment dat de jeugdige de verdachte status heeft totdat de zaak definitief is afgelopen. Dat betekent dat ze meegaat naar het politiebureau om de minderjarige bij te staan tijdens het verhoor, ze de zaak voorbereidt met de minderjarige cliënt en dat ze bijstand verleent op de zitting. Dat kan een zitting bij de Officier van Justitie zijn of bij de Kinderrechter.

Marie-José heeft jarenlange ervaring op dit rechtsgebied. Bel haar als u hiermee te maken krijgt.