040 - 720 02 06

Strafrecht Eindhoven

STRAFRECHT

Als u wordt aangehouden door de politie is uw strafrecht advocaat uw enige vriend. De politie is verplicht u direct na uw aanhouding te informeren over uw recht op bijstand van een advocaat. Vóór uw verhoor als verdachte dient u op het politiebureau advies te krijgen van een strafrecht advocaat. Deze advocaat mag vervolgens ook aanwezig zijn tijdens het politieverhoor. Dat is voor Marie-José Beukers dagelijkse kost. Zij helpt verdachten op het politiebureau en houdt contact met het thuisfront.  


U belt Marie-José zodra u een dagvaarding heeft ontvangen omdat u bij de politierechter of meervoudige strafkamer moet komen, belt u Marie-José dan direct. In overleg met u zal zij de mogelijkheden en valkuilen in kaart brengen om u zo optimaal en doeltreffend mogelijk te verdedigen in de strafzaak.


Hetzelfde geldt wanneer u wordt uitgenodigd voor een TOM-zitting (Taakstraf Openbaar Ministerie) of een strafbeschikking van justitie heeft ontvangen. Het Openbaar Ministerie kiest steeds vaker voor deze weg. Hierdoor wordt uw recht op een onafhankelijke en onpartijdige rechter doorkruist, terwijl de gevolgen hetzelfde kunnen zijn als in een dagvaardingprocedure. Denk bijvoorbeeld aan het verkrijgen van een VOG. Een strafbeschikking telt net zo zwaar als een veroordeling door een rechter. Het inschakelen van een strafrecht advocaat is daarom verstandig. Regelmatig lukt het Marie-José bovendien om de strafzaak geseponeerd te krijgen. Dat heeft positieve gevolgen voor een VOG aanvraag.


Bent u op zoek naar een betrouwbare strafrechtadvocaat in de regio Eindhoven? Dan bent u bij MJBeukers Strafrechtadvocaat dus aan het juiste adres.

JEUGDRECHT

Marie-José staat minderjarigen bij die worden geconfronteerd met een verzoek tot gesloten uithuisplaatsing. Bij deze procedure heeft de minderjarige recht op kosteloze bijstand door een gespecialiseerde advocaat in het jeugdrecht. Marie-José is specialist binnen dit rechtsgebied en heeft jarenlange ervaring met dit soort procedures. Zij weet hoe groot de impact is.  Samen met de minderjarige bereidt Marie-José de zaak zorgvuldig voor. Tijdens de zitting op de rechtbank zit zij naast de minderjarige om de wens van haar jeugdige cliënt naar voren te brengen, waarbij zij het belang van de vaak kwetsbare jongere nooit uit het oog verliest. 


Bent u in de regio Eindhoven op zoek naar een betrouwbare jeugdrechtadvocaat om een minderjarige bij te staan bij een verzoek tot een gesloten uithuisplaatsing? Dan bent u bij MJBeukers Strafrechtadvocaat dus aan het juiste adres.

Jeugdrecht Eindhoven
Jeugdstrafrecht Eindhoven

JEUGDSTRAFRECHT

Als je minderjarig bent, kun je ook met politie/justitie te maken krijgen. Je valt dan onder het jeugdstrafrecht. Dergelijke strafzaken hebben veel raakvlakken met het ‘volwassenen strafrecht’, maar het is tegelijkertijd een heel andere tak van sport. Zo is het jeugdstrafrecht met name bedoeld om de jeugdige verdachte ‘op te voeden’. Bij dit soort strafzaken zijn daarom diverse andere instanties betrokken, zoals de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg en de Jeugdreclassering. Marie-José heeft in jeugdstrafzaken vaak constructief contact met de betrokken partijen. In de regio Eindhoven en Helmond zijn haar lijntjes met diverse hulpverleningsinstanties bovendien kort. De ervaring leert dat dit in het belang is van een succesvolle verdediging in een jeugdstrafzaak. 


Marie-José staat de minderjarige verdachte met raad en daad bij vanaf het moment dat de jeugdige de verdachte-status heeft totdat de zaak definitief is afgelopen. Dat betekent dat ze meegaat naar het politiebureau om de minderjarige bij te staan tijdens het verhoor. Vervolgens bereidt ze de verdediging voor met de minderjarige cliënt en tenslotte staat ze de minderjarige bij op de zitting. Dat kan een zitting bij de Officier van Justitie zijn of bij de Kinderrechter.


Bent u op zoek naar een betrouwbare jeugd-strafrechtadvocaat in de regio Eindhoven? Dan bent u bij MJBeukers Strafrechtadvocaat dus aan het juiste adres.