040 - 720 02 06

Strafrecht Eindhoven

TARIEVEN

Gefinancierde rechtsbijstand op basis van een toevoeging (pro deo)
Indien uw voorlopige hechtenis is bevolen door de rechter-commissaris in strafzaken kunt u in aanmerking komen voor geheel kosteloze rechtsbijstand. Als u minderjarig bent, heeft u bovendien voorafgaand aan het politieverhoor, tijdens het politieverhoor en tijdens de behandeling van de strafzaak bijna altijd recht op kosteloze rechtsbijstand. Deze kosteloze rechtsbijstand wordt een toevoeging (in de volksmond pro deo) genoemd. Buiten deze gevallen kan het ook zijn dat u voor een toevoeging in aanmerking komt, maar dat aan u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage wordt opgelegd. MJBeukers Strafrechtadvocaat kan voor u een ‘toevoeging’ aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand, die de toevoegingsaanvraag beoordeelt. Neem gerust contact op met Marie-José als u meer informatie wilt over de toevoeging. U kunt ook kijken op de site van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org

UURTARIEF / PRIJSAFSPRAAK

IIndien de aanvraag voor een toevoeging wordt afgewezen, of u ziet af van de mogelijkheid tot gefinancierde rechtsbijstand, hanteert MJBeukers Strafrechtadvocaat een uurtarief van € 225,– tot € 275,– per uur excl. 21 % btw, afhankelijk van de aard en de complexiteit van de strafzaak. Indien de aard en omvang van de zaak het toelaten, behoort een vaste prijsafspraak eveneens tot de mogelijkheden. Het kennismakingsgesprek is altijd gratis en vrijblijvend.